מהיום תוכלו להשקיע עם 500 שקל בלבד

הבורסה מסירה חסמי מסחר לציבור הרחב ומודיעה כי החל מהיום הגודל המזערי של פקודה יופחת משמעותית • עבור מניות ת"א-35 יוקטן מ- 5,000 ₪ ל- 500 ₪, בשאר המניות יוקטן מ- 2,000 ל- 500 ₪ • המהלך ירחיב את אפשרויות המסחר של משקיעים פרטיים ויגדיל את נזילות המסחר בבורסה

הבורסה לניירות ערך הודיעה כי החל מהיום, ה- 1 במרץ 2022, הציבור הרחב יוכל לשלוח פקודות קנייה ומכירה במהלך המסחר הרציף בסכומים נמוכים משמעותית לעומת אלו הקיימים כיום: במניות הנכללות במדד ת"א-35 יופחת גודל הפקודה מסך של 5,000 ₪ ל- 500 ₪ בלבד ובשאר המניות מגודל פקודה של 2,000 ₪ ל- 500 ₪ בלבד.

גודל מזערי של פקודה הוא פרמטר הקובע, לכל נייר ערך בנפרד, את הכמות המזערית בנייר הערך שניתן לכלול בפקודה המוגשת למסחר בבורסה, בשלב המסחר הרציף. כאשר הכמות מנייר ערך, הכלולה בפקודה המוגשת בשלב המסחר הרציף, קטנה מגודל מזערי של פקודה, הפקודה נחשבת ללא תקינה ולכן היא נדחית.

המהלך של הקטנת גודל הפקודה המזערי במהלך המסחר הרציף יתרום להגברת המעורבות של המשקיעים הפרטיים מקרב הציבור הרחב במסחר בבורסה, לאור האפשרות של הציבור להשתתף במסחר גם באמצעות פקודות "קטנות", בכל שלבי המסחר. הדבר יגדיל את אפשרויות ההשקעה ואת הגמישות של המסחר עבור המשקיעים הפרטיים, שבאופן טבעי אינם יכולים לבצע פעילויות בסכומים גבוהים באופן תדיר.

להודעה המלאה באתר הבורסה >>

*אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ השקעות, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה במוצרים פיננסיים מכל מין וסוג שהם.

שיתוף |