אודותינו

קצת עלינו
חנוך הירשוביץ, מנכ"ל

הירשוביץ פתרונות בבעלות חנוך הירשוביץ פועלת בענף הביטוח משנת 1990.

הסוכנות מנוהלת על ידי חנוך הירשוביץ בעל תואר ראשון במשפטים ומורשה בכל ענפי הביטוח.

הסוכנות מתמחה וקנתה את שמה בזכות מקצועיותה ומציאת פתרונות ביטוחיים שונים ומגוונים, קשריו הענפים של חנוך הירשוביץ וכן המקצועיות והנסיון של צוות הסוכנות מאפשרים פעילות נמרצת ומהירות תגובה המבטיחה שירות אישי וזמין ללקוח.

חנוך הירשוביץ מייחס חשיבות רבה לטיפול פרטני בכל לקוח קטן כגדול בכל עת ושעה נוסחה זו העוברת כחוט השני בין צוותי ומחלקות המשרד, הציבו את הירשוביץ פתרונות בקידמת הבמה הביטוחית והפיננסית במגזר הדתי חרדי.

מאות מוסדות, אירגונים, חברות ועסקים לצד אנשי עסקים ואנשים פרטיים מטופלים בהירשוביץ פתרונות לשביעות רצונם המלאה.

הירשוביץ פתרונות מעניקה פתרונות ייחודים לעסקים ומוסדות מכח היותה בעלת נסיון רב בביטוח, פנסיה וניהול תיקי לקוחות ברמה הגבוהה ביותר. להירשוביץ פתרונות הסכמים עם חברות הביטוח הגדולות במשק גודלה וחוסנה של הסוכנות מאפשרת לה קביעת עמדה והתייחסות נאותה מול חברות הביטוח דבר שהינו ערך מוסף עבור כל מבוטח.


גילוי נאות בתחום הפנסיוני
הירשוביץ פתרונות סוכנות לביטוח (2009) בע"מ – בבעלותו של חנוך הירשוביץ עוסקת בשיווק פנסיוני (לא בייעוץ) של מוצרים ושל הגופים כמפורט להלן בטבלה להירשוביץ פתרונות זיקה, כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים , לגבי המוצרים הפנסיוניים הנ"ל.