מחירון שרותים

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.

שרות מחיר
פדיון תכנית לא פעילה ₪340
תשלום תעודת חובה ₪60
הלוואה מפוליסה פעילה ₪225
ניוד קופה ₪350
הזמנת מסלקה ללקוח ממעסיק שלא בהסדר ₪810
קבלת פוליסה פנסיונית לטיפולנו - מינוי סוכן ₪878
עלות שעת עבודה בכירים ₪1,330
עלות שעת עבודה ₪685
הוצאת אישורים שנתיים ₪105
דו"ח מרכז זכוכית מגדלת ₪1,755
דו"ח מרכז זכוכית מגדלת ללא פגישה ₪685
טיפול בתוספת נהג / הוספת כיסוי ₪45
שינויים בפוליסה לביטוח חיים למשכנתא עקב מחזור ₪350
שיעבוד לפוליסת ביטוח חיים קיימת ₪70