טלפונים חשובים

הצוות שלנו עומד לרשותך!

בטלפון 0747-600-400 | באימייל office@hirshovitz.co.il | בית הדפוס 22, ירושלים

  • רכב
חברה מבטחת נותן השרות טלפון טלפון נוסף
מגדל פמי פרמיום 6560* 03-9535611
הראל שגריר 8888* 03-5578888
זברה 2113*
מ.מ.סי 03-5641111
כלל שגריר 8888* 03-5578888
הפניקס דרכים 2008*
סטארט 5676*
שומרה שגריר 8888* 03-5578888
מנורה שגריר 8888* 03-5578888
דרכים  2008*

חברה מבטחת נותן השרות טלפון טלפון נוסף
מגדל פמי פרמיום 6560* 03-9535611
סטארט 5676*
מנורה אוטו גלאס 1-800-40-45 א.א.גלאס 02-6409990
שומרה אילן זגגות 03-6534444
הראל א.א גלאס 02-6409990
כלל אילן זגגות 03-6534444
הפניקס אוטו גלאס 1-800-40-45
איילון אוטו גלאס 1-800-40-45

חברה מבטחת נותן השרות טלפון טלפון נוסף
הפניקס 3455*
איילון מוקד 6677*
מגדל מוקד 03-9276630
הראל ר.ש.ת. 03-9294000  1-700-505-555
כלל כלל וסע 077-6385555

  • דירה

שימו לב לרשימת השרברבים בהסדר של כל חברת ביטוח!

חברה מבטחת
רשימת שרברביםמטעם המבטחטלפון
הראלרשימת שרברבים – הראלשרברב הסדר9746* או 5041*
מגדל רשימת שרברבים – מגדלשרברב הסדר03-5688523
 שרברב פרטי076-8865055
איילון רשימת שרברבים – איילוןשרברב הסדר073-2076066
כלל רשימת שרברבים – כללשרברב הסדר6564*
הפניקס רשימת שרברבים – הפניקסשרברב הסדר5070*
מנורה רשימת שרברבים – מנורהשרברב הסדר9042* או 072-2707779
 
לקוח יקר
עם היוודע על נזק מים/צנרת יש להודיע מיידית לנותן השירות לפי הטבלה המצורפת.
וזאת על מנת לקבל שירות יעיל ומהיר.
תודה מראש על שיתוף הפעולה.
 
* בחירת שרברב ע"י הלקוח,
מתוך רשימת שרברבים המתפרסמת באתר חברת הביטוח
ו/או שתינתן ע"י המוקד בטלפון.
  • בריאות
חברה מבטחתטלפון
הפניקס3455*
מנורה2066*
כלל5590*
איילון6677*
מגדל03-9535659
איתור רופא הסדר
הראל03-7457010
הראל – מוקד חירום נסיעות לחו"ל03-7547030
  • נסיעות לחו''ל

שרותי דרך וגרירה

חברה מבטחת
נותן השרותטלפוןטלפון נוסף
מגדלפמי פרמיום6560*03-9535611
הראלשגריר8888*03-5578888
זברה2113* 
מ.מ.סי 03-5641111
כללשגריר8888*03-5578888
הפניקסדרכים2008* 
סטארט 5676* 
שומרהשגריר8888*03-5578888
מנורהשגריר8888*03-5578888
דרכים 2008* 

 

שמשות

חברה מבטחת
נותן השרותטלפוןטלפון נוסף
מגדלפמי פרמיום6560*03-9535611
סטארט 5676* 
מנורהאוטו גלאס1-800-40-45א.א.גלאס 02-6409990
שומרהאילן זגגות03-6534444 
הראלא.א גלאס02-6409990 
כללאילן זגגות03-6534444 
הפניקסאוטו גלאס1-800-40-45 
איילוןאוטו גלאס1-800-40-45 

 

מוקד תביעות לזמנים בהם המשרד סגור

חברה מבטחת
נותן השרותטלפוןטלפון נוסף
הפניקס 3455* 
איילוןמוקד6677* 
מגדלמוקד03-9276630 
הראלר.ש.ת.03-9294000 1-700-505-555
כללכלל וסע077-6385555 

שימו לב לרשימת השרברבים בהסדר של כל חברת ביטוח!

מוקדי דיווח על נזקי צנרת

חברה מבטחת
רשימת שרברביםמטעם המבטחטלפון
הראלרשימת שרברבים – הראלשרברב הסדר9746* או 5041*
מגדל רשימת שרברבים – מגדלשרברב הסדר03-5688523
 שרברב פרטי076-8865055
איילון רשימת שרברבים – איילוןשרברב הסדר073-2076066
כלל רשימת שרברבים – כללשרברב הסדר6564*
הפניקס רשימת שרברבים – הפניקסשרברב הסדר5070*
מנורה רשימת שרברבים – מנורהשרברב הסדר9042* או 072-2707779
 
לקוח יקר
עם היוודע על נזק מים/צנרת יש להודיע מיידית לנותן השירות לפי הטבלה המצורפת.
וזאת על מנת לקבל שירות יעיל ומהיר.
תודה מראש על שיתוף הפעולה.
 
* בחירת שרברב ע"י הלקוח,
מתוך רשימת שרברבים המתפרסמת באתר חברת הביטוח
ו/או שתינתן ע"י המוקד בטלפון.
חברה מבטחתטלפון
הפניקס3455*
מנורה2066*
כלל5590*
איילון6677*
מגדל03-9535659
איתור רופא הסדר
הראל03-7457010
הראל – מוקד חירום נסיעות לחו"ל03-7547030