טלפונים חשובים

הצוות שלנו עומד לרשותך!

בטלפון 0747-600-400 | באימייל office@hirshovitz.co.il | בית הדפוס 22, ירושלים

  • רכב
מגדל
פמי פרמיום
הראל
שגריר
זברה
מ.מ.סי
כלל
שגריר
הפניקס
דרכים
סטארט
סטארט שרותי גרירה
שומרה
שגריר
מנורה
שגריר
דרכים
חברה מבטחת נותן השרות טלפון טלפון נוסף
מגדל פמי פרמיום 6560* 03-9535611
הראל שגריר 8888* 03-5578888
זברה 2113*
מ.מ.סי 03-5641111
כלל שגריר 8888* 03-5578888
הפניקס דרכים 2008*
סטארט 5676*
שומרה שגריר 8888* 03-5578888
מנורה שגריר 8888* 03-5578888
דרכים  2008*

 

מגדל
פמי פרמיום
סטארט
סטארט
מנורה
אוטו גלאס
א.א. גלאס
שומרה
אילן זגגות
הראל
א.א. גלאס
כלל
אילן זגגות
הפניקס
אוטו גלאס
איילון
אוטו גלאס
חברה מבטחת נותן השרות טלפון טלפון נוסף
מגדל פמי פרמיום 6560* 03-9535611
סטארט 5676*
מנורה אוטו גלאס 1-800-40-45 א.א.גלאס 02-6409990
שומרה אילן זגגות 03-6534444
הראל א.א גלאס 02-6409990
כלל אילן זגגות 03-6534444
הפניקס אוטו גלאס 1-800-40-45
איילון אוטו גלאס 1-800-40-45

 

הפניקס
מוקד
איילון
מוקד
מגדל
מוקד
הראל
כלל
כלל וסע
חברה מבטחת נותן השרות טלפון טלפון נוסף
הפניקס 3455*
איילון מוקד 6677*
מגדל מוקד 03-9276630
הראל ר.ש.ת. 03-9294000  1-700-505-555
כלל כלל וסע 077-6385555

 

  • דירה

שימו לב לרשימת השרברבים בהסדר של כל חברת ביטוח!

הראל
רשימת שרברבים – הראל
רשימת שרברבים – הראל
מגדל
רשימת שרברבים – מגדל
רשימת שרברבים – מגדל
איילון
רשימת שרברבים – איילון
כלל
רשימת שרברבים – כלל
הפניקס
רשימת שרברבים – הפניקס
מנורה
רשימת שרברבים – מנורה
רשימת שרברבים – מנורה
שימו לב לרשימת השרברבים בהסדר של כל חברת ביטוח!
חברה מבטחת רשימת שרברבים מטעם המבטח טלפון
הראל רשימת שרברבים – הראל שרברב הסדר 9746* או 5041*
מגדל  רשימת שרברבים – מגדל שרברב הסדר 03-5688523
שרברב פרטי 076-8865055
איילון  רשימת שרברבים – איילון שרברב הסדר 073-2076066
כלל  רשימת שרברבים – כלל שרברב הסדר 6564*
הפניקס  רשימת שרברבים – הפניקס שרברב הסדר 5070*
מנורה  רשימת שרברבים – מנורה שרברב הסדר 9042* או 072-2707779
לקוח יקר עם היוודע על נזק מים/צנרת יש להודיע מיידית לנותן השירות לפי הטבלה המצורפת. וזאת על מנת לקבל שירות יעיל ומהיר. תודה מראש על שיתוף הפעולה.
* בחירת שרברב ע"י הלקוח, מתוך רשימת שרברבים המתפרסמת באתר חברת הביטוח ו/או שתינתן ע"י המוקד בטלפון.

לקוח יקר
עם היוודע על נזק מים/צנרת יש להודיע מיידית לנותן השירות לפי הטבלה המצורפת.
וזאת על מנת לקבל שירות יעיל ומהיר.
תודה מראש על שיתוף הפעולה.

 
* בחירת שרברב ע"י הלקוח,
מתוך רשימת שרברבים המתפרסמת באתר חברת הביטוח
ו/או שתינתן ע"י המוקד בטלפון.
 
  • בריאות
הפניקס
מוקד
מנורה
מוקד
כלל
מוקד
איילון
מוקד
מגדל
מוקד – איתור רופא הסדר
הראל
מוקד
הראל – מוקד חירום נסיעות לחו"ל
מוקד
חברה מבטחת טלפון
הפניקס 3455*
מנורה 2066*
כלל 5590*
איילון 6677*
מגדל 03-9535659
איתור רופא הסדר
הראל 03-7457010
הראל – מוקד חירום נסיעות לחו"ל 03-7547030

 

  • נסיעות לחו''ל
הראל
מוקד חירום נסיעות לחו"ל
פספורטקארד
מוקד
לחיוג מקומי למוקד פספורטקארד מהמדינה בה אתה נמצא

שרותי דרך וגרירה

חברה מבטחת
נותן השרותטלפוןטלפון נוסף
מגדלפמי פרמיום6560*03-9535611
הראלשגריר8888*03-5578888
זברה2113* 
מ.מ.סי 03-5641111
כללשגריר8888*03-5578888
הפניקסדרכים2008* 
סטארט 5676* 
שומרהשגריר8888*03-5578888
מנורהשגריר8888*03-5578888
דרכים 2008* 

 

שמשות

חברה מבטחת
נותן השרותטלפוןטלפון נוסף
מגדלפמי פרמיום6560*03-9535611
סטארט 5676* 
מנורהאוטו גלאס1-800-40-45א.א.גלאס 02-6409990
שומרהאילן זגגות03-6534444 
הראלא.א גלאס02-6409990 
כללאילן זגגות03-6534444 
הפניקסאוטו גלאס1-800-40-45 
איילוןאוטו גלאס1-800-40-45 

 

מוקד תביעות לזמנים בהם המשרד סגור

חברה מבטחת
נותן השרותטלפוןטלפון נוסף
הפניקס 3455* 
איילוןמוקד6677* 
מגדלמוקד03-9276630 
הראלר.ש.ת.03-9294000 1-700-505-555
כללכלל וסע077-6385555 

שימו לב לרשימת השרברבים בהסדר של כל חברת ביטוח!

מוקדי דיווח על נזקי צנרת

חברה מבטחת
רשימת שרברביםמטעם המבטחטלפון
הראלרשימת שרברבים – הראלשרברב הסדר9746* או 5041*
מגדל רשימת שרברבים – מגדלשרברב הסדר03-5688523
 שרברב פרטי076-8865055
איילון רשימת שרברבים – איילוןשרברב הסדר073-2076066
כלל רשימת שרברבים – כללשרברב הסדר6564*
הפניקס רשימת שרברבים – הפניקסשרברב הסדר5070*
מנורה רשימת שרברבים – מנורהשרברב הסדר9042* או 072-2707779
 
לקוח יקר
עם היוודע על נזק מים/צנרת יש להודיע מיידית לנותן השירות לפי הטבלה המצורפת.
וזאת על מנת לקבל שירות יעיל ומהיר.
תודה מראש על שיתוף הפעולה.
 
* בחירת שרברב ע"י הלקוח,
מתוך רשימת שרברבים המתפרסמת באתר חברת הביטוח
ו/או שתינתן ע"י המוקד בטלפון.
חברה מבטחתטלפון
הפניקס3455*
מנורה2066*
כלל5590*
איילון6677*
מגדל03-9535659
איתור רופא הסדר
הראל03-7457010
הראל – מוקד חירום נסיעות לחו"ל03-7547030