אלמנה

החזר מס למשפחות חד הוריות

החזר מס הכנסה למשפחות חד הוריות

"הורה אחד" זכאי להטבות מס למשפחות חד הוריות. אם לא מימשתם את הזכות הזו תוכלו להגיש בקשה להחזר מס רטרואקטיבית למשפחות חד הוריות בסכום מצטבר של עד 16,056 שקל בתוספת ריבית שנתית של 4%