בחירות

השקעה בתקופת בחירות

השקעה בתקופת בחירות: שוק המניות לקראת זינוק?

סקירה שבחנה את המצב בבורסה אחרי כל מערכת בחירות בשנים 1981-2013, מראה כי בתקופה של שנה לאחר כל מערכת בחירות, נרשמו עליות מרשימות מאוד בבורסה. מתי נרשם השיא? ומה הסיבה למצב הרוח הטוב כל כך דווקא אחרי הבחירות?