הבחירות בפתח: שוק המניות לקראת זינוק?

למרות שאפקט הקדמת הבחירות נכון להיום לא עושה כל כך טוב לבורסה הישראלית, יש דווקא משקיעים שצופים אופטימיות אחרי הבחירות. סקירה שבחנה את המצב בבורסה אחרי כל מערכת בחירות בשנים 1981-2013, מראה כי בתקופה של שנה לאחר כל מערכת בחירות, נרשמו עליות מרשימות מאוד בבורסה. מתי נרשם השיא? ומה הסיבה למצב הרוח הטוב כל כך […]