בנק ישראל

ריצה אל הבנק

מה מסוכן כל כך בריצה אל הבנק?

ריצה אל הבנקים מוטטה לא פעם כלכלות ענק, אך ביטוח הפיקדונות הגן מהתופעה • אז למה הישראלים מעדיפים להימנע מביטוח הפיקדונות?