החלפת עבודה

החזר מס בגין החלפת עבודה

החזר מס בגין החלפת עבודה

החלפת עבודה מכל סיבה שהיא עשויה לזכות את העובד בהחזר מס בגין החלפת עבודה בשיעור מצטבר של אלפי שקלים לכל שנת מס – בשל שלל גורמים המובילים לגביית יתר של מסים