מס הכנסה שלילי

מענק עבודה

מענק עבודה – מס הכנסה שלילי

שכירים ועצמאים מגיל 23 ומעלה שיש להם ילדים או שגילם 55 ומעלה ללא ילדים ושהכנסתם תואמת את הקריטריונים הקובעים בחוק זכאים לקבל מענק עבודה המכונה גם "מס הכנסה שלילי"