אל תהיה נאיבי: דע להגיש תביעת ביטוח

גנב, פריצה לבית, ביטוח תכולה

אברהם חשב שחברת הביטוח היא ידיד לעת צרה, אך מאוד מהר הסתבר לו כי ההוא טעה • סיפור המלמד כי כדי להגיש תביעת ביטוח כדאי להתייעץ עם סוכן הביטוח