תואר

החזר מס בגין לימודים

החזר מס הכנסה בגין לימודים

מי שסיים לימודי תואר או מקצוע ב-6 השנים האחרונות עשוי להיות זכאי להחזר מס הכנסה בגין לימודים. את הבקשה ניתן להגיש רטרואקטיבית