הסייבר ממשיך להוביל: ממה מפחדים מנהלי התאגידים?

סקר אחריות הדירקטורים מגלה כי נושאי המשרה הבכירים חוששים מעט פחות מסיכוני החקיקה - כאשר החשש ממתקפות סייבר ממשיך להוביל • חנוך הירשוביץ: "נושאי משרה שאינם מבוטחים חשופים לתביעות בגין פעולות שנעשו על ידם בתום לב, תוך כדי ועקב העיסוק בתאגיד"

סקר אחריות דירקטורים קובע כי מתקפות הסייבר ממשיכות להדאיג את מנהלי התאגידים ונושאי המשרה הבכירים בהם, בין היתר מתוך חשש שתפקודם בניהול המשבר עשוי להביא לתביעות אישיות נגדם.

סקר חדש לאחריות דירקטורים שמפרסם ברוקר הביטוח וביטוח המשנה הבינלאומי WTW (Watson Towers Willis) בשיתוף עם משרד עורכי הדין LLP Co & Clyde מדרג את הסיכונים המדאיגים ביותר את המנהלים ונושאי המשרה הבכירים בתאגידים בעולם.

הסיכון מתקיפת סייבר דורג על ידי 65% מהמשיבים כמוביל ביותר. במקום השני והשלישי מדורגים סיכוני סייבר נוספים כמו אובדן מידע (63%) וכופרה (59%). במקום הרביעי מדורגים סיכוני חקיקה כולל קנסות ועונשים (49%) ואת החמישייה הפותחת סוגרים סיכוני בטיחות וגהות, איכות סביבה (46%).

את הסקר מבצעת WTW מדי שנה והשנה רואיינו במסגרתה 437 מנהלים ומנהלי סיכונים מתחומים כלכליים שונים ביותר מארבעים מדינות מסביב לעולם.

סוגיית אחריותם האישית של נושאי המשרה בחברות ועמותות מובילה במקרים רבים לתביעות המגולגלות באופן אישי לעבר נושא המשרה בחברה, שנדרש לשאת בהוצאות משפט יקרות ולהתמודד עם השלכותיהן. בהתאם לכך, מבטחים את עצמם נושאי המשרה הבכירים (מנהלים, דירקטורים וכדו') ב"ביטוח נושאי משרה" המוכר גם בשם "ביטוח אחריות דירקטורים".

"ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה מיועד, בראש ובראשונה, לכל נושאי המשרה בחברות – דירקטורים, מנהלים, מנכ"לים, מנהלי עסקים ראשיים, סמנכ"לים ואחרים שתוארם דומה", מסביר מנכ"ל 'הירשוביץ פתרונות', חנוך הירשוביץ. "עם השנים הגדרת נושא המשרה הורחבה כך שבפועל היא חלה על כל עובד בחברה המחזיק במשרה או תפקיד".

ועל מה זה מכסה? הירשוביץ מסביר כי "הביטוח מעניק הגנה כנגד תביעות המוגשות עקב פעולה שלא כדין של נושא המשרה במסגרת מילוי תפקידו. פעולה כזו מוגדרת בין השאר כהפרת חובה, התרשלות, הזנחה, טעות, הצהרה מטעה, משגה או חריגה מסמכות, שנעשו על ידי המבוטח בתום לב, תוך כדי ועקב עיסוקו בתאגיד".

הגעת עד לכאן? כנראה שביטוח סייבר זה בול בשבילך!
מלאו את הטופס לקבלת הצעת מחיר
*המאמרים באתר 'הירשוביץ פתרונות' לא מפרטים את כל התנאים, הסייגים וההוראות החלים על המוצרים והשירותים נשואי המאמרים והם מוצגים באופן כללי בלבד, ובהתאם למידע שהתקבל מהגופים המוסדיים נכון למועד פרסום המאמר. אין להסתמך על המידע באתר בעת קבלת החלטה או ביצוע פעולה, מבלי לאמת את נכונות המידע מול נציג מורשה מטעם 'הירשוביץ פתרונות'.

ישר לאימייל

רק מה שמעניין אותך

בלי דואר זבל
לא נעביר את הכתובת שלך לאף אחד