משחקים במספרים: מה שהתשואות לא מספרות

הניסיון לערוך טבלת השוואת תשואות בענף הגמל עלול להטעות את ציבור המשקיעים. בדקתם את הסיכונים אל מול התשואות? מאת: דניאל שבקס, מנהל החטיבה הפיננסית. פורסם באתר YNET בתאריך 6.2.2013 האם אפשר להסתמך על המידע כפי שהוא מופיע בטבלאות המתפרסמות בעיתונות, טבלאות שמהם גוזרים כותרות הקובעות איזו קופת גמל או חיסכון אחר נחשב מוצלח ואיזה פחות? […]