יועץ השקעות

יועץ השקעות

איך אפשר לסמוך על יועץ השקעות שלא סומך על עצמו?

העיתונות הכלכלית "ניתחה" את דו"ח הרשות לניירות ערך על יועצי ההשקעות בשורה של כתבות על כשלי מערך הייעוץ בבנקים, אך פיספסה את הפרט המשמעותי ביותר שעולה מן הדו"ח: איך אפשר לסמוך על דעתו של יועץ השקעות שלא סומך על הדעה שלו עצמו