נקודות זיכוי

הורים לילדים נוטלי יכולת שבגרו

החזר מס להורים לילדים נטולי יכולת שבגרו

הורים לילדים נטולי יכולת שבגרו עשויים להיות זכאים להחזר מס של עשרות אלפי שקלים. מדובר בהטבות מס משמעותיות אשר חלות על כל ההכנסות, לרבות מס רווחי הון ומס שבח מקרקעין

החזר מס להורים גרושים

החזר מס להורים גרושים

הורים גרושים או פרודים, גם אם נישאו בשנית, עשויים להיות זכאים להחזר מס של עשרות אלפי שקלים בגין מס יתר שנגבה מהם בשנים האחרונות. וגם: הפטור ממס על דמי מזונות