העלאת הריבית: האם נכון למחזר הלוואה?

מחשבון, הלוואה, ריבית

העלאת הריבית הזניקה את גובה ההחזר החודשי שלנו להלוואות שלקחנו. מתי שווה לנו למחזר את ההלוואה והיכן נקבל הצעה משתלמת יותר מגופי המימון ה"רגילים"?