תחלופה בין ענפים

רוטציה בין ענפים

זה שעולה וזה שיורד: רוטציה בין ענפים

בעוד בקרב משקי הבית סביבת הריבית הגבוהה מהווה נושא לשיחה בהקשר של ההתמודדות הכלכלית השוטפת, בקרב המשקיעים השיחה דווקא עוסקת במשהו אחר • הכירו את אסטרטגיית ההשקעות האקטואלית: רוטציה בין ענפים