CDO

CLO, Collateralized Loans Obligations, השקעות אלטרנטיביות

גם חובות "זבל" יכולים להפוך לאפיק השקעה מבוקש

אם הייתם יודעים מה הן ההלוואות שעטופות בחבילה הזו, ייתכן שהייתם בורחים מההשקעה הזו כמו מאש. אז איך בכל זאת זוכה המכשיר הפיננסי הזה לדירוגי האשראי הטובים ביותר? • CLO – כתבה ראשונה בסדרה