יוצא לפנסיה? בשורה: דמי הניהול יוזלו מהותית

מנכ"ל 'הירשוביץ פתרונות', חנוך הירשוביץ: "ההחלטה לא רק מוצדקת, אלא אף נדרשת - וטוב שכך נעשה" • התיקון לא יחול על מקבלי הקצבאות הוותיקים

בשורה לפנסיונרים החדשים: דמי הניהול לקופות הפנסיה של מקבלי קצבאות הזקנה החל מחודש זה ואילך יוזלו משמעותית וייחתכו עד למחצית מהעמלה שנגבתה עד כה מהחוסכים.

לפי התיקון החדש לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (דמי ניהול), התשע"ב – 2012, שאישרה וועדת הכספים בחודש שעבר ונכנס לתוקף בשבוע שעבר (1.2.2022), שיעור דמי הניהול המקסימלי שייגבה ממבוטח על ידי הקרן המנהלת יעמוד על 0.3% בלבד, לעומת שיעור דמי הניהול המירבי שעמד עד כה על 0.6%. התיקון משקף הפחתה של לא פחות מ- 50% משיעור דמי הניהול המירבי שקרנות הפנסיה יכלו לגבות ממקבלי קצבת זקנה.

בנוסף למקבלי קצבת זקנה, ייהנו מהתיקון החדש לתקנות גם שאירי מקבלי קצבת זקנה בקרן פנסיה, וכן שארי מקבלי קצבת זקנה ומוטבי מקבלי קצבת זקנה בביטוחי מנהלים ותגמולים לעצמאים.

קרן פנסיה

בהודעת קרנות הפנסיה שהופצה השבוע לסוכני הביטוח נכתב, בין היתר, כי "דמי ניהול אשר ייגבו ממקבלי קצבת זקנה, שיחלו לקבל את קצבתם החל מהמועד הקובע, וכן של שאירי מקבלי קצבה כאמור, לא יעלו על שיעור שנתי של 0.3% מסך הנכסים העומדים כנגד התחייבויות הקרן למקבל הקצבה".

עם זאת, הבהירו בחלק מהקרנות כי מפאת הזמן הקצר בין עדכון התקנות לכניסתם לתוקף, ייקח להם מספר ימים לעדכן את הסימולטרים השונים המשרתים את סוכני הביטוח. בהודעת 'כלל' נכתב: "אנו פועלים לעדכן את הסימולטורים השונים, בהתאם לשינוי החל בשיעור דמי הניהול ממקבלי קצבאות, כאמור לעיל, עדכון אשר טרם הושלם לאור זמן ההיערכות הקצר". לצד זאת, הדגישו ב'כלל' כי "חישוב הקצבאות שתשולמנה ודמי הניהול אשר ייגבו ממקבלי קצבה חדשים החל מהמועד הקובע, יהיו בהתאם לאמור לעיל".

ביטוח מנהלים

דמי הניהול אשר ייגבו ממקבלי הקצבה, בפוליסות שהופקו החל מתאריך 1.2.2022, וממוטבים של מקבלי קצבה כאמור, לא יעלו על שיעור שנתי קבוע של 0.3% מסך הנכסים העומדים כנגד התחייבויות למקבל הקצבה.

עם עדכון דמי הניהול לשיעור העדכני והמופחת התייחס מנכ"ל הירשוביץ פתרונות', חנוך הירשוביץ, לתקנות החדשות שאושרו בוועדת הכספים ובירך על ההחלטה. "כמי שמלווה בשלושת העשורים האחרונים אינספור פורשים המגיעים לגיל הזהב ושותף ללבטים הקשים שלהם בכל הנוגע לתוכנית הפרישה שלהם, ובעיקר לעתיד שלהם, אני יכול לומר שההחלטה להפחית את שיעור דמי הניהול המירבי היא לא רק מוצדקת, אלא אף נדרשת – וטוב שכך נעשה".

יש לציין כי התיקון החדש לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים, במסגרתו יופחת שיעור דמי הניהול המירבי למקבלי קצבאות הזקנה ושאיריהם, חל רק על מקבלי הקצבאות החדשים. התיקון אינו מתייחס למקבלי קצבאות זקנה שהחלו לקבל את קצבתם לפני המועד הקובע. "תוכנית פרישה היא תוכנית שניתן להתוות רק פעם אחת בחיים ויש לה השלכות רוחביות לגבי עתידנו ועתיד ילדינו", מדגיש חנוך הירשוביץ, מנכ"ל 'הירשוביץ פתרונות'. "לפני ההגעה לגיל פרישה, חשוב לנתח עם אנשי מקצוע פיננסיים ופנסיוניים את כל האפשרויות על מנת לבחור במסלול הטוב והמתאים ביותר לפורש ולמשפחתו".

הגעתם עד לכאן? כנראה שאתם זקוקים לחיסכון ארוך טווח!
השאירו פרטים ומומחה השקעות של 'הירשוביץ פתרונות' יחזור אליכם
*אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ השקעות, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה במוצרים פיננסיים מכל מין וסוג שהם.

ישר לאימייל

רק מה שמעניין אותך

בלי דואר זבל
לא נעביר את הכתובת שלך לאף אחד