הטבת מס לשכירים ועצמאים המפקידים לקרן השתלמות

קרן השתלמות מהווה אפיק החיסכון היחיד שמאפשר לכם להנות מחיסכון נושא תשואה עם פטור מלא ממס ללא הגבלת זמן - גם פטור ממס הכנסה וגם פטור ממס רווחי הון

הטבת מס למפקידים לקרן השתלמות: קרן השתלמות לעצמאים היא אפיק חיסכון כללי לטווח בינוני הפתוח בפני עצמאים שיש להם הכנסה מעסק או ממשלח יד.

הפקדה לקרן השתלמות לעצמאים לא מחייבת הפקדה קבועה בכל חודש, אלא מאפשרת בחירה בין הפרשת כספים בצורה רציפה ובין הפקדה תקופתית של סכומים חד פעמיים.

עובדים עצמאים יכולים להפקיד חלק מהכנסתם לקרן השתלמות וליהנות מהטבות מס.

על-פי סעיף 17(5א) לפקודת מס הכנסה, יכול עצמאי להפקיד לקרן השתלמות לעצמאים עד 4.5% מהכנסתו החייבת (הכנסות פחות הוצאות מותרות בניכוי) שיוכרו כהוצאה מוכרת.

ההכנסה השנתית המירבית שממנה ניתן להפריש כעצמאי ולזכות בהטבת מס היא 270,000 ₪ (נכון ל-2022). כלומר, הסכום המקסימלי שניתן להפקיד לקרן השתלמות בשנה וליהנות מההטבה המקסימלית הוא 12,150 ₪ (4.5% מ-270,000 ₪).

רווחים שנצברו בקרן יהיו פטורים ממס רווחי הון אם הסכום שהופקד מדי שנה לא עלה על 18,960 ₪ (נכון ל-2022) והכספים נמשכו לאחר 6 שנות ותק (או לאחר 3 שנים במשיכה לצורך השתלמות או לימודים).

עצמאי שהפריש לקרן ההשתלמות סכומים העולים על 4.5% מהכנסתו השנתית החייבת במס, או שהפקיד מעל התקרה (מעל 12,150 ₪, נכון ל-2022), לא יהנה מהטבת המס על הסכומים העודפים.

אחרי 6 שנות ותק בקרן ההשתלמות אין מגבלות על הוצאת הכספים, וניתן למשוך אותם ואת הרווחים שנצברו לכל מטרה וללא תשלום מס.

מי שלא יודע אם או היכן מתנהל עבורו חיסכון בקרן השתלמות יכול לברר זאת באתר הר הכסף של משרד האוצר.

יכול להיות שמגיע לך כסף

כבר בדקת? אולי מגיע לך החזר מס?

בנוסף להטבת מס קרן השתלמות, ישנה גם הטבה בגובה "ההכנסה החייבת" לצורך התשלומים למוסד לביטוח לאומי. עצמאי שהפקיד סכומים לקרן השתלמות (עד התקרה) ייהנה מהפחתה בגובה דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח בריאות בשיעור שיכול להגיע ל-17.83% מתוך הסכום שהופקד לקרן ההשתלמות (לדוגמה: עצמאי שהכנסתו 100,000 ₪ בשנה והפקיד 4,500 ₪ לקרן השתלמות, יחסוך 802.35 ₪ בדמי הביטוח הלאומי ודמי הבריאות באותה שנה).

קרן השתלמות לשכירים

הטבות המס של קרן ההשתלמות – פטור מלא ממס הכנסה ומס רווחי הון ללא הגבלת זמן – אינן נחלתם של העצמאים בלבד. החוק בישראל מאפשר לכל שכיר להנות מכלל ההטבות של קרנות ההשתלמות.

עם זאת, חשוב לדעת כי בניגוד להפקדות לביטוח פנסיוני שהמעסיק מחויב להפקיד, הפקדות לקרן השתלמות הינן בגדר זכות בלבד. עובדים שנהנים מהפקדות לקרן השתלמות הם בדרך כלל עובדי מדינה או עובדים המאוגדים תחת הסכם קיבוצי או צו הרחבה שמקנה להם זכויות נוספות. בכל מקרה, בהחלט שווה לכם לדרוש מהמעסיק בישיבת השכר הבאה שיתחיל להפקיד לכם לקרן השתלמות.

עובד שכיר שמעסיקו אינו מחויב לבצע הפרשות לקרן השתלמות, אינו יכול לפתוח בעצמו קרן השתלמות, ואינו יכול להפקיד בעצמו כספים לקרן השתלמות קיימת כשכיר אם המעסיק אינו מפריש במקביל את חלקו.

כאשר עובד מועסק כשכיר ב-2 מקומות עבודה ובשניהם מופרשים עבורו כספים לקרן השתלמות, יופקדו הכספים מכל מקום עבודה לקרן השתלמות אחרת (לא ניתן להפקיד לאותה קרן השתלמות כספים מ-2 מקומות עבודה שונים). עם זאת העובד יכול לבחור אם להפקיד את הכספים ב-2 קרנות השתלמות המנוהלות על ידי אותה חברה או בשתי קרנות השתלמות שונות שכל אחת מהן מנוהלת על ידי חברה אחרת.

עובד שבמקביל לעבודתו כשכיר הוא גם עצמאי (עוסק מורשה או עוסק פטור) יכול לפתוח קרן השתלמות כעובד עצמאי.

את ההפקדות לקרן השתלמות ניתן להעביר באמצעות המחלקה הפנסיונית של 'הירשוביץ פתרונות' שמתמחה בעולם קרנות ההשתלמות.

הטבת מס הכנסה לשכירים שמפקידים לקרן השתלמות

לפי סעיף 3(ה) ו-9(16א) לפקודת מס הכנסה, העובד פטור מתשלום מס הכנסה על הפקדות המעסיק לקרן (למרות שמדובר בהכנסה של העובד), כולל הרווחים שנצברו בקרן, וכן על הרווחים שנצברו על חלקו של העובד עצמו, וזאת אם התקיימו שני התנאים הבאים:

1. הפרשות המעסיק אינן עולות על 7.5% מהשכר הקובע (השכר ברוטו של העובד למעט תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו, כמו הוצאות נסיעה ואש"ל, ולמעט תשלומים בשל מאמץ מיוחד, כמו עבודה בשעות נוספות או אירוע מסויים) ולא יותר מפי 3 מחלקו של העובד בהפרשות, וזאת עד לתקרת שכר שנתי של 188,544 ₪ (שכר חודשי ממוצע של 15,712 ₪), נכון לשנת 2022.

2. העובד משך את הכספים מהקרן רק לאחר לאחר 6 שנים מתחילת ההפקדות לקרן, או אחרי 3 שנים בתנאי שהגיע לגיל פרישה, או אחרי 3 שנים צורך מימון השתלמויות או לימודים בלבד.

החזר מס הכנסה באמצעות 'הירשוביץ פתרונות'

אנו מאמינים שמגיע לכם ליהנות מהטוב ביותר בכל נושא כלכלי, ולכן צירפנו לשורותינו את מיטב המומחים בענייני המס, להם ניסיון רב במימוש זכויות שכירים ועצמאים ברשויות המס בישראל.

מחלקת מימוש הזכויות של 'הירשוביץ פתרונות' משלימה את שאר המחלקות ומספקת ללקוחות 'הירשוביץ פתרונות' מעטפת מלאה הכוללת את מיצוי הזכויות ברשויות המס לצד מיצוי הזכויות בחברות הביטוח ומיטוב ביצועי פוליסות החיסכון וההשקעה.

כמי שמלווים למעלה מ- 30,000 לקוחות מכל הסקטורים, החל מגופים וחברות גדולות ועד ללקוח הפרטי הקטן, אנו רואים בסוגיית המיסוי כקריטית להצלחתם הכלכלית של לקוחותינו. שילובם של מומחי מיסוי בחטיבה הפיננסית שלנו מסייעת לחוסכים ולמשקיעים שאנו מלווים לבחור את המוצר הנכון ביותר עבורם ובכך להזניק את שיעור התשואה נטו לאחר הוצאות. כאשר במקביל אנו דואגים להחזרי מס של אלפי שקלים ללקוחות רבים נוספים.

פעמים רבות נישומים ניגשים לבצע החזר מס בעצמם ומתברר שהם חייבים במס. במקרה זה לא תוכלו לחזור בכם ולטעון שאתם לא רוצים כעת החזר מס, אלא תאלצו לשלם את חבות המס שנוצרה לכם בשנת מס מסוימת. לכן, חשוב מאוד להגיש את הבקשה להחזר מס באמצעות המומחים שלנו ולא באופן עצמאי.

נרשמים לרשימת התפוצה ונשארים מעודכנים

הצטרפו לעשרות אלפים שנהנים מתוכן מקצועי ואיכותי עם ערך אמיתי בהתאמה אישית

35 מקרים המזכים בהחזר מס הכנסה

הגעת עד לכאן? כנראה שקרן השתלמות זה בול בשבילך!
מלאו את הטופס לקבלת הצעת מחיר
*המאמרים באתר 'הירשוביץ פתרונות' לא מפרטים את כל התנאים, הסייגים וההוראות החלים על המוצרים והשירותים נשואי המאמרים והם מוצגים באופן כללי בלבד, ובהתאם למידע שהתקבל מהגופים המוסדיים נכון למועד פרסום המאמר. אין להסתמך על המידע באתר בעת קבלת החלטה או ביצוע פעולה, מבלי לאמת את נכונות המידע מול נציג מורשה מטעם 'הירשוביץ פתרונות'.

ישר לאימייל

רק מה שמעניין אותך

בלי דואר זבל
לא נעביר את הכתובת שלך לאף אחד