ביטוח תאונות אישיות בחו"ל

מתכננים לכייף באטרקציות בחו"ל? ההרחבה החדשה-ישנה לביטוח נסיעות לחו"ל מיועדת בדיוק בשבילכם. הכל על ביטוח תאונות אישיות בחו"ל של פספורטכארד

ביטוח תאונות אישיות בחו"ל הינו כיסוי ביטוחי שניתן להוסיף לפוליסת ביטוח הנסיעות לחו"ל, על מנת שבמקרה שבו ניפגע חלילה במהלך שהותנו בחו"ל נוכל לקבל, אנחנו או היורשים שלנו, פיצויים מחברת הביטוח.

מדובר בהרחבה שמזכה את המבוטח או יורשיו החוקיים בפיצויים בגין מוות או נכות שנקבעה לנו בעקבות פעילותנו במהלך התקופה בה היינו מבוטחים בפוליסת ביטוח הנסיעות לחו"ל.

ההרחבה הביטוחית הזו מאפשרת לכם לקבל את הפיצוי כל עוד המוות או הנכות הינה כתוצאה מתאונה. קרי: חבלה גופנית שנגרמת על ידי גורם חיצוני אשר גרם למוות או לנכות, למעט חבלות מאלימות מילולית או פיזית.

ביטוח תאונות אישיות עם כיסוי לשבר/כוויה 

מדובר בביטוח שהיה בעבר זמין לרכישה ברוב החברות המציעות ביטוח נסיעות לחו"ל, אך שיווקו הופסק בשנים האחרונות.

לפני זמן קצר הודיעה חברת ביטוחי הנסיעות לחו"ל פספורט קארד כי היא הראשונה להחזיר את המוצר וכי החל ממחר, ה-06.09.2022, יוכלו לקוחות PassportCard להוסיף לפוליסת ביטוח הנסיעות לחו"ל גם את הכיסוי המאפשר להם לקבל פיצוי במקרה נכות או מוות חלילה במהלך השהות בחו"ל.

ביטוח תאונות אישיות בחו"ל החדש של של פספורט קארד כולל גם חידוש מרענן, כאשר לראשונה הוא מאפשר קבלת פיצוי מחברת הביטוח גם במקרה של שבר או כוויה במהלך שהותנו בחו"ל. מה שהופך את ההרחבה הזו למבוקשת במיוחד בקרב נוסעים שבכוונתם להנות מטיולים ואטרקציות בחו"ל.

סכומי הכיסוי בביטוח תאונות אישיות בחו"ל

ביטוח תאונות אישיות בחו"ל הוא כאמור ביטוח שמאפשר לקבל מחברת הביטוח פיצוי כספי במקרה של מוות מתאונה או נכות מתאונה בחו"ל.

הסכום המקסימלי שניתן לקבל מחברת הביטוח למבוטחים בגילאי 18 עד 66 ו-364 יום הוא 30,000 $, וסכום הפיצוי המקסימלי למבוטחים עד גיל 17 ו-364 יום או מבוטחים מעל גיל 67 עומד על סך 15,000 $.

חשוב לציין כי סכום זה הינו הסכום המקסימלי שחברת הביטוח עשויה לתת ולא בהכרח סכום הפיצוי שישולם בפועל, בכפוף לתנאים המופיעים בפוליסה.

מעיון בפוליסת ביטוח הנסיעות לחו"ל של פספורט כארד עולה, כי במקרה של נכות מתאונה ישולמו תגמולי הביטוח כאחוז הנכות מסכום הביטוח לנכות מלאה וצמיתה שיקבע בהתאם לחוות דעת רופא מומחה בתחום מטעם המבוטח. עם זאת, פספורטכארד רשאית להעמיד את חוות הדעת ו/או את המבוטח לבדיקה של רופא מטעם חברת הביטוח, ועל חשבון המבטח.

בהתאם לכך, ככל וייקבע למבוטח נכות צמיתה חלקית כתוצאה מתאונה בחו"ל, יחושב סכום הפיצוי באחוזים מסכום הביטוח המלא. במקרה של מספר נכויות צמיתות, כל נכות תחושב מסכום הביטוח המלא ולא יותר מסכום הביטוח במצטבר.

לדוגמה: נכות צמיתה בגובה של 30% תזכה בתגמולי ביטוח של 9,000 $ או 4,500 $ בהתאמה לגיל המבוטח. במקרה של שילוב נכויות צמיתות לאדם בין הגילאים 18-66
ו-364 יום – 20% על איבר מסוים ו-10% על איבר נוסף – החישוב יבוצע כדלקמן: 20% מסך התקרה שווי ערך ל 6,000 $ + 10% מסך התקרה שווי ערך ל 3,000 $, ובסך הכל 9,000 $.

בכל מקרה לא ישולמו תגמולי ביטוח מעבר לסכום הביטוח המלא לתקופת ביטוח.

מי לא יכול לרכוש ביטוח תאונות אישיות בחו"ל של פספורטכארד?

ביטוח תאונות אישיות בחו"ל של פספורטכארד זמין כעת רק לנוסעים שתקופת שהותם בחו"ל לא עולה על 30 יום.

בהתאם לכך, מי שמבוטח בביטוח נסיעות שנתי של PassportCard לא יוכל להוסיף את הכיסוי לביטוח תאונות אישיות בחו"ל.

בנוסף, ביטוח תאונות אישיות בחו"ל אינו זמין לרכישה עבור נוסעים לספורט חורף. עבורם יש ביטוח נסיעות מיוחד לסקי, שכולל מגוון כיסויים מותאמים לטיולי סקי. חשוב לציין שביטוח סקי לא כולל פיצוי בעקבות תאונה, אותו תוכלו לקבל רק בפוליסת ביטוח תאונות אישיות בחו"ל – שאינו זמין כאמור לנוסעים לספורט חורף.

עלות ההרחבה 0.75 $ ליום ביטוח.

למה לרכוש ביטוח נסיעות לחו"ל ב'הירשוביץ פתרונות'?

חשוב לציין כי ביטוח תאונות אישיות ידוע כתחום אפור יחסית בעולם הביטוח ולא מעט פסקי דין עוסקים בשאלה האם מקרי ביטוח מסוימים נחשבים תאונה או לא. לכן חשוב מאוד לרכוש את הביטוח באמצעות סוכן עם ניסיון משפטי מתאים, דוגמת 'הירשוביץ פתרונות', על מנת שידע לתת לכם את הליווי הנכון במקרה תביעה חלילה.

לעתים ההבדל בין קבלת כספי הביטוח להיגררות לתהליך משפטי ארוך ומסורבל – זה הידע כיצד להגיש את תביעת הביטוח. וכשמדובר בביטוח תאונות אישיות, הידע הזה בהחלט קריטי.

לא טסים בלי ביטוח נסיעות מותאם אשית
רוכשים ביטוח נסיעות ב'הירשוביץ פתרונות' ומקבלים ליווי של סוכן ביטוח אישי
*המאמרים באתר 'הירשוביץ פתרונות' לא מפרטים את כל התנאים, הסייגים וההוראות החלים על המוצרים והשירותים נשואי המאמרים והם מוצגים באופן כללי בלבד, ובהתאם למידע שהתקבל מהגופים המוסדיים נכון למועד פרסום המאמר. אין להסתמך על המידע באתר בעת קבלת החלטה או ביצוע פעולה, מבלי לאמת את נכונות המידע מול נציג מורשה מטעם 'הירשוביץ פתרונות'.

ישר לאימייל

רק מה שמעניין אותך

בלי דואר זבל
לא נעביר את הכתובת שלך לאף אחד