החזר מס הכנסה בשל תרומה (סעיף 46)

כספי המעשר שלכם נתרמו למוסדות מוכרות לצרכי מס? ייתכן שמגיע לכם החזר מס הכנסה בשל תרומה, בסכום מצטבר של עשרות אלפי שקלים ויותר

שכירים ועצמאים שתרמו מעל 190 ₪ (נכון ל-2022) למוסד ציבורי שקיבל אישור לפי סעיף 46 זכאים לזיכוי ממס הכנסה באותה שנה.

מוסד ציבורי הוא מוסד שמקדם מטרות ציבוריות ללא מטרת רווח, כמו עמותה רשומה (ע"ר) או חברה לתועלת הציבור (חל"צ).

התרומה מוכרת לצרכי מס רק אם ניתנה למוסד ציבורי שקיבל אישור לפי סעיף 46.

באתר רשות המסים ניתן לבדוק אם מוסד מסוים קיבל אישור לפי סעיף 46 והוכר לצרכי תרומה. הבדיקה מציגה את פרטי המוסד ואת תוקף האישור (לאיזה שנה הוא תקף).

ההטבה ניתנת גם על מספר תרומות נפרדות למוסדות שקיבלו אישור לפי סעיף 46, אם הסכום הכולל של התרומות עולה על 190 ₪.

שכירים שלא הזדכו על תרומות מוכרות לפי סעיף 46 זכאים להגיש בתום שנת המס בקשה להחזר מס.

חובה לשמור את הקבלות המקוריות (או "נאמן למקור") לפחות עד לקבלת החזר המס בחשבון הבנק.

מחשבון החזר מס בשל תרומה אונליין

על מנת להקל את תהליך בדיקת הזכאות להחזר מס הכנסה בשל תרומה, פיתחנו מחשבון ייעודי לבדיקת זכאות להחזר מס אונליין.

מחשבון בדיקת זכאות להחזר מס בשל תרומה אונליין של 'הירשוביץ פתרונות' הוא קל לשימוש ואינו דורש הקלדה ידנית של מידע, מלבד מענה על תשובות ב"כן" ו"לא", לצד בחירה באפשרות אחת מתוך רשימה.

שימו לב כי המחשבון נועד אך ורק למי שהכנסתו החייבת במס גבוהה מ- 96,000 שקל ברוטו בשנה (מעל 8,000 שקל ברוטו בחודש ממוצע). אם הכנסתכם נמוכה מסכום זה, או שאינכם משלמים מס הכנסה – אין סיבה למלא את השאלון מאחר ולא מגיע לכם החזר מס.

יצוין כי המחשבון אינו משקלל את כלל הפרמטרים המזכים בהחזר מס בשל תרומה, אותם תוכלו לחשב באמצעות מומחה מיסוי לאחר שהבדיקה הראשונית של המחשבון תספק את האינדיקציה לכך שקיים בסיס לבחינת הזכאות המורחבת.

יכול להיות שמגיע לך כסף

כבר בדקת? אולי מגיע לך החזר מס?

החזר מס הכנסה בשל תרומה (סעיף 46)

אם אתם תורמים הרבה למוסדות ציבור עם אישור לפי סעיף 46, ייתכן מאוד שמגיע לכם המון כסף בחזרה מהמדינה. הסיבה המרכזית לכך היא מאחר ולפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה מגיע לכם זיכוי במס הכנסה על כל ההכנסות שלכם ולא רק על הכנסות מיגיעה אישית.

בהתאם לכך, מי שמכר דירה ושילם מס שבח, וכן מי שמשך השקעות משוק ההון, ובעצם כל מי שהכניס הכנסה כלשהי בשנת המס שבגינה הוא חויב בתשלום מסים – זכאי להחזר מס בגובה 35% מסכום התרומה.

בני זוג שאחד מהם תרם את התרומה יכולים לבחור מי מהם יקבל את הזיכוי. הזכות הזאת מאפשרת למצות את מלוא הזיכוי במידה והתורם עצמו לא רשם הכנסות משמעותיות בשנת המס ועל כן לא זכאי לזיכוי המס.

החזר מס לפי סעיף 46 למתנדבים בקהילה

סעיף 46 לפקודת מס הכנסה מאפשרת לכם לקבל גם החזר מס עבור ההתנדבות שלכם במוסדות ציבור המוכרות לפי סעיף 46, למרות שהתרומה שלכם איננה כספית אלא בעלת שווי כספי. כך לדוגמה, מתכנן פיננסי שיספק למוסד שירותי ייעוץ בשווי 2,000 שקלים זכאי לזיכוי ממס הכנסה בשיעור 35% משווי השירות בהתנדבות, שהם 700 שקלים.

במידה ויבחר המתכנן הפיננסי לבקש את החזר המס על התנדבות זו, יהיה עליו לדווח תחילה על הייעוץ כמו כל עסקה אחרת ולשלם מס הכנסה וביטוח לאומי עבור שווי הייעוץ כולו, ורק לאחר מכן יינתן הזיכוי.

החזר מס לפי סעיף 46 במספרים

משפחת כהן מכניסה 16,000 שקל בחודש. בני הזוג כהן מפרישים מדי חודש 10% מההכנסה השוטפת למען הקהילה והתרומות שלהם מדי חודש מסתכמות ב- 1,600 שקל בחודש ו- 19,200 שקל בשנה. 35% מסך התרומות המוכרות לצרכי מס מזכות את משפחת כהן בהחזר מס ולכן הם יקבלו עבור השנה הנוכחית 6,720 שקל.

בהנחה ומשפחת כהן לא ידעו על כך בעבר, הם זכאים להגיש בקשה להחזר מס רטרואקטיבית עד 6 שנים אחורה. מה שיוביל לכך שהחזר המס שהם יקבלו בגין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה יעמוד על סכום מצטבר של 40,320 בתוספת הצמדה וריבית שנתית של 4%.

הסכום המרבי להחזר מס על תרומות

הזיכוי יינתן על תרומה עד ל"תקרה" של 9,517,000 ₪ (נכון ל-2022) או עד 30% מהכנסתם החייבת במס של התורמים לאותה שנה לפי הנמוך מבניהם.

אם הסכום שנתרם עולה על התקרה שצוינה, ניתן להעביר את סכום התרומה שעולה על שיעורי התקרה ל-3 שנות המס הבאות ולצרפו לסכום התרומות באותן שנות מס, בתנאי שסכום התרומות הכולל שהזיכוי ניתן עבורו בכל שנה לא יעלה על התקרה.

החזר מס הכנסה באמצעות 'הירשוביץ פתרונות'

אנו מאמינים שמגיע לכם ליהנות מהטוב ביותר בכל נושא כלכלי, ולכן צירפנו לשורותינו את מיטב המומחים בענייני המס, להם ניסיון רב במימוש זכויות שכירים ועצמאים ברשויות המס בישראל.

מחלקת מימוש הזכויות של 'הירשוביץ פתרונות' משלימה את שאר המחלקות ומספקת ללקוחות 'הירשוביץ פתרונות' מעטפת מלאה הכוללת את מיצוי הזכויות ברשויות המס לצד מיצוי הזכויות בחברות הביטוח ומיטוב ביצועי פוליסות החיסכון וההשקעה.

כמי שמלווים למעלה מ- 30,000 לקוחות מכל הסקטורים, החל מגופים וחברות גדולות ועד ללקוח הפרטי הקטן, אנו רואים בסוגיית המיסוי כקריטית להצלחתם הכלכלית של לקוחותינו. שילובם של מומחי מיסוי בחטיבה הפיננסית שלנו מסייעת לחוסכים ולמשקיעים שאנו מלווים לבחור את המוצר הנכון ביותר עבורם ובכך להזניק את שיעור התשואה נטו לאחר הוצאות. כאשר במקביל אנו דואגים להחזרי מס של אלפי שקלים ללקוחות רבים נוספים.

פעמים רבות נישומים ניגשים לבצע החזר מס בעצמם ומתברר שהם חייבים במס. במקרה זה לא תוכלו לחזור בכם ולטעון שאתם לא רוצים כעת החזר מס, אלא תאלצו לשלם את חבות המס שנוצרה לכם בשנת מס מסוימת. לכן, חשוב מאוד להגיש את הבקשה להחזר מס באמצעות המומחים שלנו ולא באופן עצמאי.

יכול להיות שמגיע לך כסף

כבר בדקת? אולי מגיע לך החזר מס?

35 מקרים נוספים המזכים בהחזר מס הכנסה

הגעת עד לכאן? כנראה שזה בול בשבילך!
מלאו את הטופס לקבלת הצעת מחיר
*המאמרים באתר 'הירשוביץ פתרונות' לא מפרטים את כל התנאים, הסייגים וההוראות החלים על המוצרים והשירותים נשואי המאמרים והם מוצגים באופן כללי בלבד, ובהתאם למידע שהתקבל מהגופים המוסדיים נכון למועד פרסום המאמר. אין להסתמך על המידע באתר בעת קבלת החלטה או ביצוע פעולה, מבלי לאמת את נכונות המידע מול נציג מורשה מטעם 'הירשוביץ פתרונות'.

ישר לאימייל

רק מה שמעניין אותך

בלי דואר זבל
לא נעביר את הכתובת שלך לאף אחד