החזר מס הכנסה על פיצויי פיטורים

התפטרתם? פוטרתם? יש לכם זכויות ברשויות המס לגבי כספי הפיצויים ומענק הפרישה. אם לא מימשתם את הפטור ממס מגיע לכם החזר מס הכנסה על פיצויי פיטורים

החזר מס הכנסה על משיכת פיצויי פיטורים – המדריך המקיף ביותר למימוש זכויות המס של עובדים שעזבו את מקום עבודתם:

עבד שפרש מעבודתו ובחר למשוך את פיצויי הפיטורים עשוי להיות זכאי להחזר מס בגין פיצויי פיטורין.

המקרה הנפוץ ביותר בגינו זכאי הפורש לקבל החזר מס בגין משיכת פיצויים הוא כאשר המעסיק בוחר להעביר את כספי הפיצויים של העובד אל תוך משכורתו האחרונה, מה שעלול להוביל לזינוק במדרגת המס השולי אשר בעקבותיו מחויב העובד בתשלום מס גבוה יותר משיעור המס הנדרש.

לצד זאת, ישנן מקרים רבים נוספים הגורמים לגביית מס יתר בעת משיכת פיצויי פיטורין ותכנון מס נכון עשוי לחסוך לכם הוצאות רבות – אשר חלק ניכר מהן תוכלו לקבל בחזרה באמצעות בקשה להחזר מס.

ככלל, כספי פיצויים ששולמו בפועל לעובד (ישירות על-ידי המעסיק או בתשלום מקופת הגמל שבה הם היו מופקדים) פטורים ממס הכנסה עד לתקרה של שכר חודשי אחד כפול מספר שנות העבודה, ולא יותר מ-12,640 ₪ כפול מספר שנות העבודה.

אם השכר המשמש בסיס לפיצוי נמוך מ-12,640 ₪, ניתן לבקש פטור ממס הכנסה עד תקרה של 1.5 משכורות לכל שנת עבודה.

בכל מקרה ולמען הסר ספק: ניצול הפטור ממס ו/או משיכת כספי הפיצויים לפני גיל פרישה עשויים לפגוע בהטבת מס עתידית משמעותית ובקצבת הפנסיה העתידית שלכם. פגיעה זו עשויה להצטבר לכדי מאות אלפי שקלים ויותר, ולכן איננו ממליצים על משיכת פיצויי הפיטורין כלל. 

עם זאת, ככל וכבר משכתם את פיצויי הפיטורין ובמידה ואתם זכאים להחזר מס, נוכל לסייע לכם בהליך.

יכול להיות שמגיע לך כסף

כבר בדקת? אולי מגיע לך החזר מס?

החזר מס הכנסה על פיצויים ע"י 'הירשוביץ פתרונות'

אנו מאמינים שמגיע לכם ליהנות מהטוב ביותר בכל נושא כלכלי, ולכן צירפנו לשורותינו את מיטב המומחים בענייני המס, להם ניסיון רב במימוש זכויות שכירים ועצמאים ברשויות המס בישראל.

מחלקת מימוש הזכויות של 'הירשוביץ פתרונות' משלימה את שאר המחלקות ומספקת ללקוחות 'הירשוביץ פתרונות' מעטפת מלאה הכוללת את מיצוי הזכויות ברשויות המס לצד מיצוי הזכויות בחברות הביטוח ומיטוב ביצועי פוליסות החיסכון וההשקעה.

כמי שמלווים למעלה מ- 30,000 לקוחות מכל הסקטורים, החל מגופים וחברות גדולות ועד ללקוח הפרטי הקטן, אנו רואים בסוגיית המיסוי כקריטית להצלחתם הכלכלית של לקוחותינו. שילובם של מומחי מיסוי בחטיבה הפיננסית שלנו מסייעת לחוסכים ולמשקיעים שאנו מלווים לבחור את המוצר הנכון ביותר עבורם ובכך להזניק את שיעור התשואה נטו לאחר הוצאות. כאשר במקביל אנו דואגים להחזרי מס של אלפי שקלים ללקוחות רבים נוספים.

פעמים רבות נישומים ניגשים לבצע החזר מס בעצמם ומתברר שהם חייבים במס. במקרה זה לא תוכלו לחזור בכם ולטעון שאתם לא רוצים כעת החזר מס, אלא תאלצו לשלם את חבות המס שנוצרה לכם בשנת מס מסוימת. לכן, חשוב מאוד להגיש את הבקשה להחזר מס באמצעות המומחים שלנו ולא באופן עצמאי.

המעטפת המקצועית המורחבת של 'הירשוביץ פתרונות' מקבלת ביטוי מובהק במיוחד כאשר מדובר בבקשה להחזר מס בגין משיכת פיצויי פיטורים. סעיף שנראה שולי לכל שכיר וגם לא זוכה למשקל מיוחד בקרב מרבית החברות העוסקות בהחזרי מס – אך למי שמתמחה בסוגיה הפנסיונית ומלווה אלפי שכירים בתהליך מקצועי של תכנון פרישה ישנה התייחסות שונה ומקצועית הרבה יותר לסוגיה.

מקצועיות זו באה לידי ביטוי, לדוגמה, בהמלצתנו להימנע ממשיכת כספי הפיצויים – וזאת בניגוד להמלצות מרבית הגופים העוסקים בהחזרי מס ותו לא.

נרשמים לרשימת התפוצה ונשארים מעודכנים

הצטרפו לעשרות אלפים שנהנים מתוכן מקצועי ואיכותי עם ערך אמיתי בהתאמה אישית

החזר מס הכנסה על משיכת פיצויים

פיצויי פיטורים (כולל: מענק פרישה, מענק הסתגלות, פדיון ימי מחלה, מענק בגין אי הודעה מוקדמת, מרכיב הפיצויים בקופות השונות, מענק שנים עודפות ורכיב הפיצויים בהחזר דמי הגמולים) מחויבים במס הכנסה המחושב לפי מדרגות המס בשנת המס שבה משולמים הפיצויים בפועל (כלומר הם נחשבים כהכנסה נוספת של העובד).

ניתן לקבל פטור ממס הכנסה על מלוא פיצויי פיטורים אם מתקיימים שני התנאים הבאים:

  1. גובה כל הסכומים המושלמים בפועל לעובד בשל סיום עבודתו (כולל פיצויי הפיטורים, מענק פרישה, פדיון ימי מחלה, תשלום חלף הודעה מוקדמת ופיצויי הפיטורים שהוא מושך מקופת הגמל, מלבד כספי הפיצויים שמשאיר העובד בקופת גמל) אינו עולה על שכר חודשי אחד עבור כל שנת עבודה (לפי השכר החודשי האחרון).
  2. גובה כל הסכומים המשולמים בפועל לעובד בשל סיום עבודתו אינו עובר את התקרה העומדת על 12,640 ₪ (נכון ל-2022) לכל שנת עבודה.

אם הסכומים המשולמים לעובד עקב סיום עבודתו נמוכים מהתקרה (12,640 ₪ X‏ שנות העבודה), ניתן לבקש להגדיל את הפטור עד 1.5 משכורות לכל שנת עבודה, ועד לתקרה של 12,640 ₪ לכל שנה.

הפטור חל על סכום הפיצוי, בין אם הוא הגיע ישירות מהמעסיק ובין אם הגיע באמצעות שחרור כספים מקופת גמל.

אם גובה הפיצויים עולה על התקרה הנ"ל, ניתן לקבל פטור עבור החלק שעד התקרה ולשלם מס על החלק שעולה על התקרה.

אם הפיצויים (כולם או חלקם) מופקדים בקופת גמל, העובד יכול לייעד אותם למשיכה בעתיד (כפיצויים לאחר שיסיים לעבוד אצל המעסיקים הבאים או כקצבה חודשי כחלק מהפנסיה), ובמקרה כזה העובד לא ישלם מס עם סיום ההעסקה, ותשלום המס יידחה ויחושב כאשר ימשוך את הכספים בהמשך בהתאם לתנאים שיחולו במועד המשיכה.

על כספי פיצויים שכבר מוסו בעת הפקדתם לקופת הגמל (מדובר בהפקדות של סכומים העולים על המשכורת החודשית של העובד או על 34,900 ₪ בשנה) יש גם פטור ממס, מאחר והוא שולם כבר. בעת משיכת הכספים מקופת הגמל או מהביטוח הפנסיוני ישלם העובד מס רווחי הון בשיעור 15% על סך הרווחים שנצברו בגינם.

עובד שסכום הפיצויים הכולל שמגיעים לו עולה על התקרה, וחלקו או כולו מופקד בקופת גמל, יכול לחלק את הסכומים, באופן שהסכום שיקבל (מהמעסיק או מקופת הגמל) לא יעלה על התקרה הפטורה (וכך לא יידרש לשלם עליו מס). את היתרה הוא ישאיר בקופה וימשוך אותה כקצבה לאחר שיגיע לגיל פרישה (ובהתאם לכללי המס שיחולו על קצבאות).

עובד רשאי לא למשוך כלל את כספי הפיצויים המופקדים בקופת הגמל ולצרף אותם לכספי הפיצויים העתידיים שיופקדו לקופה על-ידי מעסיקו החדש (רצף פיצויים). באופן זה הוא יהיה רשאי למשוך את הכספים שהצטברו מכל מעסיקיו בסיום העסקתו אצל המעסיק האחרון, על פי מדרגות המס שיחולו עליו במועד זה, ובהתאם לתקרת הפטור שתהיה תקפה באותו מועד. ניתן לעשות זאת לגבי מלוא סכום הפיצויים המופקדים בקופה. לא ניתן למשוך חלק מהפיצויים בפטור ממס ואת היתרה לייעד לרצף פיצויים.

כאמור, אנו ממליצים לא למשוך את כספי פיצויי הפיטורים מתוך הביטוח הפנסיוני. משיכת כספי הפיצויים מהביטוח הפנסיוני תקטין את גובה קצבת הפנסיה החודשית שתקבלו לאחר שתגיעו לגיל פרישה ביותר מ-1/3, ואף עשויה להקטין את גובה הטבות המס שתוכלו לקבל בעת פרישתכם (אם תנצלו את הפטור ממס על פיצויי הפיטורים בעת קבלתם) . כמו כן ייתכן שיוטל מס הכנסה על כספי הפיצויים שנמשכו או על חלקם.

פריסת תשלום מס הכנסה על פיצויי פיטורים

עובד הזכאי לפיצויי פיטורים רשאי לפרוס את מס ההכנסה שיש לשלם עבורם על פני 6 שנים (טופס 161א').

פריסת המס תאפשר להתייחס אל הפיצויים כאילו הם התקבלו בתשלומים שווים בכל אחת מהשנים הללו, ולהקטין את גובה מס ההכנסה בשנה שבה הם התקבלו.

התשלום בפועל של המס עבור כל אחת מהשנים האלה ישולם בפועל במועד קבלת הפיצויים.

ניתן לפרוס את המס עד 6 שנים אחורה, ובאישור רשות המסים – עד 6 שנים קדימה. מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע טרם הבקשה כדי לוודא שהיא משתלמת לעובד.

הדבר עשוי להשתלם אם מדרגות המס שבהן נמצא העובד בעת קבלת הפיצוי גבוהות מאלו שבהן הוא נמצא בשנים הסמוכות שאליהן הוא מבקש לפרוס את המס.

פריסת פדיון ימי חושפה

יש לציין כי במידה ובחרתם במועד הפרישה לפדות את ימי החופשה שנצברו לטובתכם, ייתכן מאוד ושווה לכם לבחור בזכות החוקית שלכם לפרוס את ימי החופשה על פני 6 השנים האחרונות. הדבר הנכון בקרב מי שבשנות העבודה האחרונות הכנסתו הייתה נמוכה באופן יחסי לעומת סך הכנסותיו בשנת הפרישה. לחילופין, הדבר נכון גם כאשר בשנים שקדמו לעזיבת מקום העבודה היה העובד זכאי להקלות מס מסוימות (רשימה מורחבת בהמשך המאמר) .

חזרה למקום העבודה לאחר קבלת מענקי פרישה

חשוב לדעת כי הפטור ממס על מענקי פרישה ופיצויי פיטורין (עד לתקרה הנ"ל) מותנית בניתוק יחסי עובד-מעביד למשך לפחות 6 חודשים. פרישה לזמן קצר יותר לא מהווה ניתוק יחסי עובד-מעביד בעיני רשויות המס ומבטלות את הפטור.

אם פרשתם וחזרתם לאותו מקום עבודה לפני שחלפו שישה חודשים ממועד הפרישה, תידרשו לשלם מס על המענק כולו – מאחר והוא ייחשב במס הכנסה כמשכורת.

החלופות לחזרה למעסיק הקודם מגוונות: פתיחת תיק עצמאי במס הכנסה כיועץ, עבודה תחת חברת כוח אדם ועבודה תחת חברה בת או חברה אחות הנמצאת בבעלות משותפת למעסיק הנוכחי שלנו.

מחשבון החזר מס הכנסה על פיצויי פיטורים

על מנת להקל את תהליך בדיקת הזכאות להחזר מס הכנסה, פיתחנו מחשבון ייעודי לבדיקת זכאות להחזר מס אונליין.

מחשבון בדיקת זכאות להחזר מס הכנסה על פיצויי פיטוריםאונליין של 'הירשוביץ פתרונות' הוא קל לשימוש ואינו נדרש הקלדה ידנית של מידע, מלבד מענה על תשובות ב"כן" ו"לא", לצד בחירה באפשרות אחת מתוך רשימה.

שימו לב כי המחשבון נועד אך ורק למי שהכנסתו החייבת במס גבוהה מ- 96,000 שקל ברוטו בשנה (מעל 8,000 שקל ברוטו בחודש ממוצע). אם הכנסתכם נמוכה מסכום זה, או שאינכם משלמים מס הכנסה – אין סיבה למלא את השאלון מאחר ולא מגיע לכם החזר מס.

יצוין כי המחשבון אינו משקלל את כלל הפרמטרים המזכים בהחזר מס, אותם תוכלו לחשב באמצעות מומחה מיסוי לאחר שהבדיקה הראשונית של המחשבון תספק את האינדיקציה לכך שקיים בסיס לבחינת הזכאות המורחבת.

יכול להיות שמגיע לך כסף

כבר בדקת? אולי מגיע לך החזר מס?

לא רק פיצויי פיטורים: 35 מקרים המזכים בהחזר מס

הגעת עד לכאן? כנראה שזה בול בשבילך!
מלאו את הטופס לקבלת הצעת מחיר
*המאמרים באתר 'הירשוביץ פתרונות' לא מפרטים את כל התנאים, הסייגים וההוראות החלים על המוצרים והשירותים נשואי המאמרים והם מוצגים באופן כללי בלבד, ובהתאם למידע שהתקבל מהגופים המוסדיים נכון למועד פרסום המאמר. אין להסתמך על המידע באתר בעת קבלת החלטה או ביצוע פעולה, מבלי לאמת את נכונות המידע מול נציג מורשה מטעם 'הירשוביץ פתרונות'.

ישר לאימייל

רק מה שמעניין אותך

בלי דואר זבל
לא נעביר את הכתובת שלך לאף אחד