תיאום מס – החזר מס הכנסה לעובדים בכמה עבודות

תיאום מס היא הדרך הפשוטה ביותר להימנע מתשלום מס יתר. בפועל, רוב השכירים חוששים מהתהליך ולכן נגבה מהם לאורך שנים מס יתר בגובה אלפי שקלים - אפשר לקבל אותם בחזרה עם ריבית והצמדה בתהליך פשוט של החזר מס

שכירים או גמלאים שיש להם מקורות הכנסה ממספר מקורות, רשאים לערוך תיאום מס ובכך להימנע מתשלום מס עודף במשך שנת המס. בכל מקרה שחל שינוי בהכנסות במהלך שנת המס ניתן לבצע תיאום מס חדש.

לשכירים העורכים תיאום מס הכנסה מומלץ לערוך גם תיאום ניכויים מול המוסד לביטוח לאומי כדי להימנע מתשלום דמי ביטוח גבוהים מהנדרש.

החל מאוקטובר 2021 ניתן לבצע תיאום מס מקוון לכל סוגי ההכנסות וההקלות במס.

לאחר תום שנת המס אין אפשרות לבצע תיאום, אך אם שיעור המס שנוכה משכרם של העובדים היה גבוה מהסכום שבו היו חייבים על-פי החוק, ניתן להגיש בקשה להחזר מס עד 6 שנים מתום שנת המס.

מחשבון החזר מס אונליין של 'הירשוביץ פתרונות'

על מנת להקל את תהליך בדיקת הזכאות להחזר מס הכנסה, פיתחנו מחשבון ייעודי לבדיקת זכאות להחזר מס אונליין.

מחשבון בדיקת זכאות להחזר מס אונליין של 'הירשוביץ פתרונות' הוא קל לשימוש ואינו דורש הקלדה ידנית של מידע, מלבד מענה על תשובות ב"כן" ו"לא", לצד בחירה באפשרות אחת מתוך רשימה.

שימו לב כי המחשבון נועד אך ורק למי שהכנסתו החייבת במס גבוהה מ- 96,000 שקל ברוטו בשנה (מעל 8,000 שקל ברוטו בחודש ממוצע). אם הכנסתכם נמוכה מסכום זה, או שאינכם משלמים מס הכנסה – אין סיבה למלא את השאלון מאחר ולא מגיע לכם החזר מס.

יצוין כי המחשבון אינו משקלל את כלל הפרמטרים המזכים בהחזר מס, אותם תוכלו לחשב באמצעות מומחה מיסוי לאחר שהבדיקה הראשונית של המחשבון תספק את האינדיקציה לכך שקיים בסיס לבחינת הזכאות המורחבת.

יכול להיות שמגיע לך כסף

כבר בדקת? אולי מגיע לך החזר מס?

למה צריך לעשות תיאום מס?

הצורך לערוך תיאום מס נובע משיטת חישוב המס בישראל, הפועלת בשיטה פרוגרסיבית, כאשר ככל שגובה ההכנסה גבוה יותר – כך גם עולה סכום המס המנוכה ממשכורת העובד.

שכירים שהפסיקו לעבוד במהלך שנת המס

מאחר והמסים מנוכים מתלוש המשכורת של העובד אחת לחודש, ורשות המסים מחשבת את סכום המס ברמה שנתית, מנכה המעסיק מס לעובד לפי חישוב ההכנסה החודשית כפול 12 חודשים. כך לדוגמה יוצא שמעובד שנוכה משכרו מס שולי בשיעור 31% במשך שישה החודשים הראשונים של השנה, כאשר במחצית השנה שלאחר מכן הוא היה מובטל, נגבה מס יתר בשיעור 11% עד 17% בשל חישוב מס שגוי הנובע מתשלום מס על הכנסה שנתית כפולה מזו שהייתה לו בפועל.

בהתאם לכך, רוב העובדים בישראל שממשכורתם החודשית נוכו תשלומי מסים ובחודשים לאחר מכן לא עבדו נמצאים בגביית יתר. תיאום מס ישפיע על כך שבהכנסות העתידיות שלהם בשנה זו, לדוגמה דמי אבטלה, ייגבו מהם מסים נמוכים יותר או שלא ייגבו כלל והם יקבלו החזר מס.

שכירים שהחליפו מקום עבודה במהלך שנת המס

מאותה סיבה, גם שכירים שהחליפו מקום עבודה צריכים לערוך תיאום מס על מנת להימנע מגביית מס יתר.

מאחר והמסים מנוכים מתלוש המשכורת של העובד אחת לחודש, ורשות המסים מחשבת את סכום המס ברמה שנתית, מנכה המעסיק מס לעובד לפי חישוב ההכנסה החודשית כפול 12 חודשים. כך לדוגמה יוצא שמעובד שנוכה משכרו מס שולי בשיעור 31% במשך שישה החודשים הראשונים של השנה, כאשר במחצית השנה שלאחר מכן הוא קיבל שכר מופחת יותר, נגבה מס יתר בשל חישוב מס שגוי הנובע מתשלום מס על הכנסה שנתית גבוהה משמעותית מזו שהייתה לו בפועל.

חשוב לציין שמס הכנסה לא מתייחס לגובה ההכנסה השעתית. גם אם במקום העבודה השכר השעתי שלכם גבוה יותר, ייתכן שמגיע לכם החזר מס – כל עוד המס שאתם חייבים במקום העבודה החדש נמוך מהמס במקום העבודה הקודם. זו יכולה להיות בגלל משרה חלקית יותר, היעדר שעות נוספות או וויתור על בונוסים לטובת שכר יסוד מוגדל.

הדבר נכון גם במקרה הפוך, שבו השכר עולה בעבודה החדשה והמעסיק החדש מחשב את המס כאילו הרווחתם שכר גבוה כל כך לאורך כל השנה, בעוד בפועל הכנסתכם השנתית נמוכה בהרבה.

בנוסף, בעת המעבר בין עבודות עשוי העובד להיות מובטל במשך מספר שבועות שלא חושבו בחישוב המס של המעסיק שלו. לכך חשוב להוסיף הוצאות רבות שעשויות להיות בעת המעבר בין עבודות, לרבות הוצאות הכרחיות לקבלתכם לעבודה החדשה והוצאות מעבר דירה לעיר שבו נמצאת עבודתכם החדשה – שבגינן אתם זכאים להזדכות במס הכנסה. על הוצאות אלו תוכלו לדווח במסגרת הבקשה לתיאום מס

עבודה בכמה מקומות במקביל

פקודת מס הכנסה מחייבת את המעסיק של עובד שמועסק ביותר ממקום אחד לנכות משכרו מס בשיעור 50%. הסיבה לכך היא אי-היכולת של המעסיק הנוסף לדעת כמה מכניס העובד במקום העבודה הראשון, ולכן מנוכה ממשכורתו מס בשיעור הגבוה ביותר.

רק המעסיק הראשון (מי שתגדירו בטופס 101 כמקום העבודה העיקרי) יוכל לנכות משכרכם מסים בהתאם לדרגת המס השולי שלכם.

על מנת להימנע מתשלום מס גבוה כל כך יש לערוך תיאום מס ברשות המסים.

נרשמים לרשימת התפוצה ונשארים מעודכנים

הצטרפו לעשרות אלפים שנהנים מתוכן מקצועי ואיכותי עם ערך אמיתי בהתאמה אישית

שכחתי לערוך תיאום מס. מה עליי לעשות?

בדיוק בשביל זה אנחנו כאן. אם שילמתם מסים גבוהים יותר בגלל ששכחתם או לא הספקתם לערוך תיאום מס, זה עדיין לא אומר שאתם צריכים לצאת פראיירים.

פקודת מס הכנסה מאפשרת לכל "אדם", כולל כל השכירים במדינת ישראל, לקבל החזר מס רטרואקטיבית בגין גביית יתר של מסים.

את החזר המס על שנים קודמות תקבלו בתוספת הצמדה וריבית שנתית של 4%.

מידע נוסף במדריך על אופן הגשת הבקשה להחזר מס רטרואקטיבית.

מדרגות מס הכנסה

מדרגות המס להכנסה מיגיעה אישית

הכנסה שנתית הכנסה חודשית (הכנסה שנתית חלקי 12, לצורך המחשה בלבד) שיעור המס
עד 77,400 ₪ עד 6,450 ₪ 10%
77,401- 110,880 ₪ 6,451- 9,240 ₪ 14%
110,881- 178,080 ₪ 9,241- 14,840 ₪ 20%
178,081- 247,440 ₪ 14,841- 20,620 ₪ 31%
247,441- 514,920 ₪ 20,621- 42,910 ₪ 35%
514,921- 663,240 ₪ 42,911- 55,270 ₪ 47%
663,241 ₪ ומעלה 55,271 ₪ ומעלה 50% *

מדרגות המס להכנסה שאינה מיגיעה אישית

הכנסה שנתית הכנסה חודשית (הכנסה שנתית חלקי 12, לצורך המחשה בלבד) שיעור המס
עד 247,440 ₪ עד 20,620 ₪ 31%
247,441- 514,920 ₪ 20,621- 42,910 ₪ 35%
514,921- 663,240 ₪ 42,911- 55,270 ₪ 47%
663,241 ₪ ומעלה 55,271 ₪ ומעלה 50%

החזר מס הכנסה באמצעות 'הירשוביץ פתרונות'

אנו מאמינים שמגיע לכם ליהנות מהטוב ביותר בכל נושא כלכלי, ולכן צירפנו לשורותינו את מיטב המומחים בענייני המס, להם ניסיון רב במימוש זכויות שכירים ועצמאים ברשויות המס בישראל.

מחלקת מימוש הזכויות של 'הירשוביץ פתרונות' משלימה את שאר המחלקות ומספקת ללקוחות 'הירשוביץ פתרונות' מעטפת מלאה הכוללת את מיצוי הזכויות ברשויות המס לצד מיצוי הזכויות בחברות הביטוח ומיטוב ביצועי פוליסות החיסכון וההשקעה.

כמי שמלווים למעלה מ- 30,000 לקוחות מכל הסקטורים, החל מגופים וחברות גדולות ועד ללקוח הפרטי הקטן, אנו רואים בסוגיית המיסוי כקריטית להצלחתם הכלכלית של לקוחותינו. שילובם של מומחי מיסוי בחטיבה הפיננסית שלנו מסייעת לחוסכים ולמשקיעים שאנו מלווים לבחור את המוצר הנכון ביותר עבורם ובכך להזניק את שיעור התשואה נטו לאחר הוצאות. כאשר במקביל אנו דואגים להחזרי מס של אלפי שקלים ללקוחות רבים נוספים.

פעמים רבות נישומים ניגשים לבצע החזר מס בעצמם ומתברר שהם חייבים במס. במקרה זה לא תוכלו לחזור בכם ולטעון שאתם לא רוצים כעת החזר מס, אלא תאלצו לשלם את חבות המס שנוצרה לכם בשנת מס מסוימת. לכן, חשוב מאוד להגיש את הבקשה להחזר מס באמצעות המומחים שלנו ולא באופן עצמאי.

יכול להיות שמגיע לך כסף

כבר בדקת? אולי מגיע לך החזר מס?

35 מקרים נוספים אשר מזכים בהחזר מס הכנסה

הגעת עד לכאן? כנראה שזה בול בשבילך!
מלאו את הטופס לקבלת הצעת מחיר
*המאמרים באתר 'הירשוביץ פתרונות' לא מפרטים את כל התנאים, הסייגים וההוראות החלים על המוצרים והשירותים נשואי המאמרים והם מוצגים באופן כללי בלבד, ובהתאם למידע שהתקבל מהגופים המוסדיים נכון למועד פרסום המאמר. אין להסתמך על המידע באתר בעת קבלת החלטה או ביצוע פעולה, מבלי לאמת את נכונות המידע מול נציג מורשה מטעם 'הירשוביץ פתרונות'.

ישר לאימייל

רק מה שמעניין אותך

בלי דואר זבל
לא נעביר את הכתובת שלך לאף אחד